Usługi

HR Direct Search

W naszej ofercie znajduje się również usługa Direct Search, polegająca na rekrutacji i selekcji menedżerów i specjalistów o umiejętnościach rzadko spotykanych na rynku pracy. Metoda ta polega na identyfikacji właściwych osób poprzez analizę odpowiednich grup zawodowych i sprawdzeniu firm o podobnym profilu, strukturze, organizacji oraz nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi kandydatami.

Naszym atutem jest dostęp do własnej, rozbudowanej bazy kandydatów, rozległa wiedza sektorowa, branżowa i stanowiskowa, a także możliwość przeprowadzenia projektu rekrutacyjnego w CEE oraz w USA. Realizując proces rekrutacyjny korzystamy też z naszych licznych kontaktów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

Transformacja HR

Wybór odpowiedniej formy finansowania długo i krótkoterminowego może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jednak taka decyzja wiąże się zawsze z wątpliwościami dotyczącymi kosztów pozyskania kapitału finansującego, a co za tym idzie może powodować niechęć do korzystania z tego rodzaju środków.

Nasza firma zajmuje się wypracowaniem strategii finansowania zawsze idywidualnie do potrzeb danego biznesu. Bierzemy pod uwagę czynniki takie jak zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, realizowaną politykę finansową przedsiębiorstwa, ryzyka związane z pozyskaniem kapitału a oczekiwaną stopą zwrotu zainwestowanych środków.

HR Process Support

Ludzie to najważniejsza wartość każdej organizacji, która całkowicie odróżnia firmy od siebie i tym samym stanowi główne źródło budowania własnej siły i przewagi konkurencyjnej. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi jest warunkiem niezbędnym do realizacji ambitnych celów i budowania stabilnej pozycji firmy na rynku.

Proponowane przez nas Projekty Rozwojowe to obszar działania, który obejmuje różnego rodzaju systemy i narzędzia związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi.