Misja i wartości

Nasza misja

Wspieramy naszych Klientów wiedzą ekspercką i międzynarodowym doświadczeniem poprzez wdrażanie zaawansowanych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w obszarze rekrutacji. Pasja i zaangażowanie na prowadzonych projektach oraz kompetencje Pracowników to klucz do sukcesu.

Human Resources is our passion. Passion is the key to success!

Nasze wartości

PARTNERSTWO

Z naszymi Klientami budujemy długofalową współpracę partnerską, by osiągać wspólne, założone cele biznesowe, rozwijając i doskonaląc firmy naszych Klientów i równocześnie nas samych.

JAKOŚĆ

Nieustannie staramy się, aby przewyższać oczekiwania naszych Klientów i kandydatów, stosując zasady etyki i wysokich standardów na każdym etapie prowadzonego przez nas projektu.

PASJA I MOTYWACJA

Jesteśmy pasjonatami doskonalącymi nasze rozwiązania w obszarze Human Resources, tak by, jak najlepiej odpowiadały na potrzeby naszych Klientów i rozwijały ich organizacje.

ZAUFANIE

Współpracę z naszymi Klientami opieramy o wysokie standardy pracy, wiarygodność naszych obietnic i działań, a także poufność informacji, budując i wypracowując zaufanie w trakcie długofalowej współpracy.

ELASTYCZNOŚĆ

Dopasowujemy nasze rozwiązania do potrzeb Klientów z zachowaniem wszelkiej staranności i jakości świadczonych przez nas usług.

Kodeks etyczny

Działamy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zapewniamy Klientom najwyższy poziom profesjonalizmu i kierujemy się wartościami, które decydują o naszej wiarygodności oraz określają normy podejmowanych decyzji biznesowych i rozwojowych.

Poufność i dyskrecja – Gwarantujemy pełną poufność i dyskrecję oraz bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych nam przez Kandydatów. Dane te wykorzystujemy na potrzeby realizowanego projektu rekrutacyjnego i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Dostarczamy Kandydatowi niezbędne informacje związane z procesem rekrutacyjnym, z wyłączeniem tych, które zostały ustalone z Klientem za poufne.

Bezpieczeństwo – CV naszych kandydatów przechowujemy bezpiecznie w bazie kandydatów HR SOLUTIONS. Profile zawodowe Kandydatów zamieszczamy w naszej bazie, wyłącznie za ich zgodą, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, mają prawo wglądu i wprowadzenia zmian. Firma HR SOLUTIONS przywiązuje ogromną wagę do zachowania poufności i do odpowiedzialności za dane Kandydatów, którymi dysponuje.

Komunikacja i pomoc – Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze rynku pracy w Polsce i Europie, poparte rekomendacją naszych zadowolonych Klientów. Naszym Kandydatom służymy profesjonalną radą i wsparciem, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Elastyczność – Z naszej strony zapewniamy Kandydatom daleko idącą elastyczność czasową i możliwość dopasowania się do ich potrzeb w trakcie przebiegu  procesu rekrutacyjnego.

Doradztwo – W kontaktach z Kandydatami opieramy swe działania na gruntownej wiedzy, nowoczesnych metodach pracy i wieloletnim doświadczeniu. Zdajemy sobie sprawę, iż zmiana miejsca pracy jest dla Kandydata ważną życiową decyzją. Staramy się, by nasza współpraca przebiegała komfortowo i przyniosła obopólne zadowolenie i korzyści, zarówno dla naszych Kandydatów, jak i klientów.

Partnerstwo – Naszą pracę opieramy na obustronnym zaufaniu i budowaniu długofalowych relacji biznesowych z naszymi Klientami, wspierając ich działania w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w szczególności w pozyskaniu właściwego personelu. Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług na każdym etapie prowadzonego projektu.

Wiedza i doświadczenie – Podczas trwania procesu rekrutacyjnego jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Kandydatami, informując ich na bieżąco o postępach w projekcie, z wyłączeniem treści, które Klient uznał za poufne. Z racji wieloletniego doświadczenia na rynkach pracy w Polsce, Europie i Azji, nasz poziom komunikacji i informacji Kandydata jest bardzo profesjonalny. Na każdym etapie projektu rekrutacyjnego służymy Kandydatowi wsparciem i pomocą.