Partnerzy HR Solutions

Partnerzy HR Solutions

Partnerzy merytoryczni i biznesowi

American Chamber of Commerce Poland/ Amerykańska Izba Handlowa w Polsce– organizacja non profil założona na świecie w 1990 roku w USA. W Polsce skupia ponad 300 amerykańskich globalnych firm z różnych branż. AmCham aktywnie wspiera i promuje interesy członków poprzez globalne sieci w biznesie, polityce i innych AmChams na całym świecie. Dąży do stworzenia platformy dla międzynarodowych inwestorów do dyskusji i identyfikowania wspólnych interesów oraz wymiany informacji dotyczących ich działalności gospodarczej w Polsce.

Polish-American Chamber of Commerce Chicago/Polsko-Amerykańska Izba Handlowa powstała w 1994 roku i jest organizacją non-profit założoną w stanie Illinois, jako stowarzyszenie biznesowe. Izba jest zaangażowana we wspieranie interesów swoich członków, edukowanie i ułatwianie kontaktów handlowych oraz budowanie relacji. Osiąga się to poprzez regularne spotkania biznesowe i inne działania związane z siecią, szkolenia, publikacje i świadczenie różnych świadczeń i usług członkowskich.

Pracodawcy Pomorza to największa organizacja skupiająca firmy od mikro po korporacje na Pomorzu (ok. 1000 firm). Celem organizacji jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.

Forum Mentorów – organizacja na Pomorzu skupiająca mentorów w biznesie i krzewiąca kulturę mentoringu w firmach. Joanna Bojarska-Buchcic CEO HR SOLUTIONS GROUP jest Mentorem wspierającym firmy w ramach tej organizacji.

Business Center Club jest organizacją działającą od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem skupiającym przedsiębiorców oraz największą organizacją pracodawców w Polsce.

METAPOMOC – Fundacja założona przez 13 kobiet działających w biznesie. Joanna Bojarska-Buchcic, CEO HR SOLUTIONS GROUP jest jedną z założycielek fundacji. Fundacja działa na rzecz wychowanków placówek opiekuńczych, domów dziecka i rodzin zastępczych, którzy po osiągnięciu pełnoletności opuszczają dotychczasowe bezpieczne miejsca zamieszkania i rozpoczynają samodzielne życie w społeczeństwie. Stawia na edukację młodych ludzi oraz rozwijanie ich samodzielności i kompetencji do podejmowania decyzji w dorosłym życiu.

HR High Touch i Business Creator – wyłączni dystrybutorzy międzynarodowego narzędzia psychometrycznego na region Polski, wspierającego procesy rekrutacji i rozwoju kompetencji w organizacji, a także wielu procesów w obszarze HR. HR SOLUTIONS GROUP jest dystrybutorem narzędzia FACET5 na region Trójmiasta.

TMS Consulting – butikowa firma konsultingowa świadcząca usługi HR szyte na miarę dla korporacji i średnich przedsiębiorstw. Założona i zarządzana przez Katarzynę Kuciel, coacha ICF i ICC, która od 1994 roku wspiera polskie i międzynarodowe organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Asseco Poland – spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco. Jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych, głownie oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. HR SOLUTIONS GROUP jest partnerem Asseco Poland w zakresie wejścia na rynek z narzędziem Human Capital Management.

Zobacz stronę www

Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą, która w oparciu o zasadę non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu.

Inicjatywa powstała w roku 2011 w oparciu o Analizę atrakcyjności inwestycyjnej przygotowaną przez PwC. Invest in Pomerania oferuje szerokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także kompleksową opiekę poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie One-Stop-Shop. Założeniem jest, aby inwestor zgłaszając się do Invest in Pomerania miał pewność, że otrzyma wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Greenpark – firma świadcząca usługi w zakresie przeprowadzania audytu organizacji oraz restrukturyzacji, wykorzystująca narzędzia HPI – Human Performance Improvement), a także usługi poprawiające efektywność działów sprzedaży (szkolenia, systemy motywacyjne itp.).

Partnerzy HR Solutions

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk – regionalna rozgłośnia radiowa na Pomorzu. Joanna Bojarska-Buchcic CEO HR SOLUTIONS GROUP jest ekspertem rynku pracy w cyklu audycji „Ludzie i Pieniądze”.

Biznesnafali.pl – portal ludzi biznesu wspierający marki w ich rozwoju.

Marka jest kobietą – organizacja skupiająca kobiety, które są aktywne w biznesie i odniosły sukces.

Dolce Vita – magazyn lifestyle and biznes.

My3miasto.pl – trójmiejski portal biznesowo lifestyle.